PRIVAATSUS

Provider ("meie", "meie" või "meie") toimib mars-e.dedust.hoole veebisait (teenus).

Sellel leheküljel saate teavet meie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avalikustamise kohta, kui kasutate meie teenust, ja nende andmetega seotud valikuid.

Sellel leheküljel saate teavet meie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avalikustamise kohta, kui kasutate meie teenust, ja nende andmetega seotud valikuid.

Kasutame teie andmeid teenuse pakkumiseks ja täiustamiseks. Teenust kasutades nõustute teabe kogumise ja kasutamisega vastavalt käesolevale poliitikale. Kui käesolevas privaatsuspoliitikas pole teisiti määratletud, on selles privaatsuspoliitikas kasutatavatel terminitel sama tähendus nagu meie tingimustel, millele pääseb juurde mars-e.dedust.hoole

Mõisted

Teenus

Teenus on mars-e.dedust.hoole veebisait, mida haldab Provider

Isikuandmete

Isikuandmed on andmed elava üksikisiku kohta, keda saab nendest andmetest (või nendest ja muust meie valduses olevast või tõenäoliselt meie käsutuses olevast teabest) tuvastada.

Kasutusandmeid

Kasutusandmed on andmed, mis on kogutud kas teenuse kasutamise käigus või teenuseinfrastruktuuri kaudu (näiteks lehe külastuse kestus).

Küpsised

Küpsised on teie seadmesse (arvuti või mobiiltelefon) salvestatud andmed.

Andmekontroller

Vastutav andmetöötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes (kas üksi või koos või koos teiste isikutega) määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisi. Selle privaatsuspoliitika tähenduses oleme teie isikuandmete vastutav töötleja.

Andmete töötlejad (või teenusepakkujad)

Andmetöötleja (või teenusepakkuja) on füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb andmeid vastutava töötleja nimel. Võime kasutada teie andmete tõhusamaks töötlemiseks erinevate teenusepakkujate teenuseid.

Andmesubjekt (või kasutaja)

Andmesubjekt on ükski elav isik, kes kasutab meie teenust ja on isikuandmete objekt.

Info kogumine ja kasutamine

Me kogume mitmesuguseid eesmärke, et pakkuda ja parandada meie teenust.

Kogutud andmete liigid

Isikuandmete

Teenuse kasutamisel võime paluda teil anda teile teatavat isikut tuvastavat teavet, mida saab teiega kontakteeruda või tuvastada ("Isikuandmed"). Isikut tuvastav teave võib sisaldada (kuid mitte ainult) järgmist:

 • E-posti aadress
 • Eesnimi ja perekonnanimi
 • telefoninumber
 • Aadress, riik, provints, sihtnumber, linn
 • Küpsised ja kasutusandmed

Võime kasutada teie isikuandmeid teiega ühenduse võtmiseks uudiskirjade, turundus- või reklaammaterjalide ja muu teile huvipakkuva teabe edastamiseks. Võite loobuda meilt mis tahes või kõigi nende teadete saamisest, järgides tellimusest loobumise linki või juhiseid, mis on esitatud mis tahes meie saadetud meilis või võttes meiega ühendust.

Kasutusandmeid

Samuti võime koguda teavet selle kohta, kuidas teenust on juurdepääsetav ja mida kasutatakse ("kasutusandmed"). Selle kasutusandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu teie arvuti Interneti-protokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, külastatud teenuse leheküljed, külastuse aeg ja kuupäev, nendele lehtedele kulutatud aeg, unikaalne seadme tunnused ja muud diagnostilised andmed.

Küpsiste andmete jälgimine

Me kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, et jälgida meie Teenuse tegevust ja hoida teatud teavet.

Küpsised on failid väikese koguse andmetega, mis võivad sisaldada anonüümset unikaalset tunnust. Küpsised saadetakse teie brauserile veebisaidilt ja salvestatakse teie seadmesse. Teabe kogumiseks ja jälgimiseks ning meie Teenuse parandamiseks ja analüüsimiseks kasutatakse ka jälgimissüsteeme, mis on märgistused, sildid ja skriptid.

Saate juhendada oma brauserit, et keelduda kõigist küpsistest või näidata küpsise saatmise ajal. Kuid kui te küpsiseid ei aktsepteeri, ei pruugi teil olla võimalik kasutada mõnda meie Teenuse osi.

Küpsiste näited, mida me kasutame

 • Sessiooni küpsised. Teenuse kasutamiseks käitume Session Cookies.
 • Eelistuste küpsised. Me kasutame Eelistuste küpsiseid oma eelistuste ja erinevate seadete mäletamiseks.
 • Turvalisuse küpsised. Me kasutame turvalisuse küpsiseid turvalisuse huvides.
 • Reklaamiküpsised. Reklaamid Küpsiseid kasutatakse teile ja teie huvidele vastavate reklaamide teenindamiseks.

Andmete kasutamine

Provider kasutab kogutud andmeid erinevatel eesmärkidel:

 • Teenuse pakkumine ja hooldus
 • Et teavitada teid meie Teenuse muudatustest
 • Lubage teil osaleda meie teenuse interaktiivsetes funktsioonides, kui otsustate seda teha
 • Klienditoe pakkumine
 • Analüüsi või väärtusliku teabe kogumiseks, et saaksime parandada meie teenust
 • Teenuse kasutamise jälgimiseks
 • Tehniliste probleemide tuvastamine, vältimine ja nende lahendamine
 • Pakume teile uudiseid, eripakkumisi ja üldist teavet teiste pakutavate kaupade, teenuste ja ürituste kohta, mis on sarnased nendega, mida olete juba ostnud või küsinud, välja arvatud juhul, kui olete otsustanud seda teavet mitte vastu võtta

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR)

Kui olete pärit Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP), Provider õiguslik alus käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud isikuandmete kogumiseks ja kasutamiseks sõltub meie kogutavatest Isikuandmetest ja konkreetsest kontekstist, milles me neid kogume.

Provider võib teie isikuandmeid töödelda, kuna:

 • Me peame teiega lepingu sõlmima
 • Te olete andnud meile loa seda teha
 • Töötlemine on meie õigustatud huvides ja teie õigused ei tühista seda
 • Seaduse järgimiseks

Andmete säilitamine

Provider säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui meilt nõutakse teie andmete säilitamist kohaldatavate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja poliitikate jõustamiseks.

Provider säilitab ka kasutusandmeid siseanalüüsi jaoks. Kasutusandmeid säilitatakse üldjuhul lühema aja jooksul, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kui me oleme seadusega kohustatud neid andmeid pikema aja jooksul säilitama.

Andmete edastamine

Teie teavet, sealhulgas isikuandmeid, võidakse üle kanda ja hoida arvutitel, mis asuvad teie riigi, provintsi, riigi või muu riikliku jurisdiktsiooni väljaspool, kus andmekaitseseadused võivad erineda kui teie jurisdiktsioonis asuvad.

Kui asute väljaspool Bulgaariat ja otsustate meile teavet edastada, võtke arvesse, et edastame andmed, sealhulgas isikuandmed, Bulgaariasse ja töötleme neid seal.

Teie nõusolek selle privaatsuspoliitikaga, millele järgneb teie sellise teabe esitamine, on teie nõusolek selle üleandmiseks.

Provider võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ning kui teie isikuandmeid ei edastata organisatsioonile või riigile, välja arvatud juhul, kui on olemas piisavad kontrollid, sealhulgas teie andmete turvalisus ja muud isiklikud andmed.

Andmete avalikustamine

Äritehingute

If Provider on seotud ühinemise, omandamise või vara müügiga, võidakse teie isikuandmeid üle anda. Teavitame teid enne teie isikuandmete edastamist ja nende suhtes kehtivad erinevad privaatsuseeskirjad.

Juriidilised nõuded

Provider võib teie isikuandmeid heas usus avaldada, et selline tegevus on vajalik, et:

 • Juriidilise kohustuse täitmiseks
 • Kaitseb ja kaitseb. \ T Provider
 • Teenusega seotud võimalike rikkumiste vältimiseks või uurimiseks
 • Teenuse kasutajate või avalikkuse isikliku turvalisuse kaitsmiseks
 • Juriidilise vastutuse kaitsmiseks

Andmete turvalisus

Teie andmete turvalisus on meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski interneti kaudu edastamise meetod või elektrooniline salvestusmeetod ei ole 100% turvaline. Kuigi me püüame teie isikuandmete kaitsmiseks kasutada äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, ei saa me tagada selle täielikku turvalisust.

Teie isikuandmete kaitse õigused vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR)

Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) resident, on teil teatud andmekaitseõigused. Provider eesmärk on võtta mõistlikke samme, et võimaldada teil oma Isikuandmeid parandada, muuta, kustutada või piirata nende kasutamist.

Kui soovite, et teile teatataks, milliseid isikuandmeid me teie kohta hoiame, ja kui soovite, et need meie süsteemidest eemaldataks, võtke meiega ühendust.

Teatud tingimustel on teil järgmised andmekaitsealased õigused:

Õigus saada, värskendada või kustutada teave, mis meil on teile. Kui see on võimalik, saate oma isiklikke andmeid oma personaalsete andmete kustutamiseks otse oma konto seadete sektsiooni kaudu juurde pääseda, seda uuendada või taotleda. Kui te ei saa neid toiminguid ise teha, võtke meiega ühendust, et teid aidata.
Parandamise õigus. Teil on õigus teie teavet parandada, kui see teave on ebatäpne või mittetäielik.
Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus oma isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid esitada.
Piiratud õigus. Teil on õigus taotleda, et me piirame teie isikuandmete töötlemist.
Õigus andmete ülekandmisele. Teil on õigus saada teie käsutuses oleva teabe koopia struktureeritud, masinloetaval ja üldkasutataval kujul.
Nõusoleku tagasivõtmise õigus. Samuti on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta Provider tugines teie nõusolekul teie isikuandmete töötlemiseks.

Pidage meeles, et enne vastavatele päringutele saatmist võime paluda teil oma isikut kinnitada.

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele teie isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust oma kohaliku andmekaitseasutusega Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

Service Providers

Võime palgata kolmandate osapoolte ettevõtteid ja üksikisikuid, et hõlbustada meie teenust ("teenusepakkujad"), et pakkuda meie nimel teenust, teenindada teenuseid või aidata meil analüüsida, kuidas meie teenust kasutatakse.

Neil kolmandatel isikutel on juurdepääs Teie Isikuandmetele ainult nende ülesannete täitmiseks meie nimel ja nad on kohustatud mitte avaldama ega seda muul eesmärgil kasutamast.

Analytics

Me võime kasutada kolmanda osapoole teenusepakkujaid, et jälgida ja analüüsida meie teenuse kasutamist.

Google Analytics
Google Analytics on Google'i pakutav veebianalüütika teenus, mis jälgib ja annab aru veebisaidi liiklusest. Google kasutab kogutud andmeid meie teenuse kasutamise jälgimiseks ja jälgimiseks. Neid andmeid jagatakse teiste Google'i teenustega. Google võib kasutada kogutud andmeid oma reklaamivõrgustiku reklaamide kontekstualiseerimiseks ja isikupärastamiseks. Saate loobuda oma tegevuse teenuses Google Analyticsile kättesaadavaks tegemisest, installides Google Analyticsi loobumisbrauseri lisandmooduli. Lisandmoodul takistab Google Analyticsi JavaScriptil (ga.js, analytics.js ja dc.js) jagamast Google Analyticsiga teavet külastustegevuse kohta. Google'i privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks külastage Google'i privaatsustingimuste veebilehte: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

reklaam

Me võime kasutada kolmandatest osapooltest teenusepakkujaid, et näidata teile reklaame, et aidata meie teenust toetada ja säilitada.

Google AdSense'i DoubleClicki küpsis
Google kui kolmandast osapoolest teenusepakkuja kasutab meie teenuses reklaamide esitamiseks küpsiseid. DoubleClicki küpsise kasutamine Google'i poolt võimaldab tal ja tema partneritel esitada meie kasutajatele reklaame, lähtudes nende külastusest meie teenusele või muudele Interneti-saitidele. Võite loobuda DoubleClicki küpsise kasutamisest huvipõhiseks reklaamimiseks, külastades Google'i reklaamiseadete veebilehte: http://www.google.com/ads/preferences/

Käitumuslik uuesti turundamine

Provider kasutab uuesti turundamise teenuseid, et reklaamida teile pärast meie teenuse külastamist kolmandate osapoolte veebisaitidel. Meie ja meie kolmandate osapoolte müüjad kasutavad küpsiseid reklaamide teavitamiseks, optimeerimiseks ja esitamiseks, mis põhinevad teie varasematel meie teenuse külastustel.

Google AdWords
Google AdWordsi uuesti turundamise teenust pakub Google Inc. Saate Google Analyticsist displeireklaamide jaoks loobuda ja Google'i Display-võrgustiku reklaame kohandada, külastades Google'i reklaamide seadete lehte: http://www.google.com/settings/ads Google samuti soovitab installida oma veebibrauseri jaoks Google Analyticsi loobumisbrauseri lisandmoodul – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analyticsi loobumisbrauseri lisandmoodul annab külastajatele võimaluse takistada nende andmete kogumist ja kasutamist Google Analyticsi poolt. Google'i privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks külastage Google'i privaatsustingimuste veebilehte: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook
Facebooki uuesti turundamise teenust pakub Facebook Inc. Facebooki huvipõhise reklaamimise kohta saate lisateavet külastades seda lehte: https://www.facebook.com/help/164968693837950 Facebooki huvipõhistest reklaamidest loobumiseks järgige neid Facebooki juhiseid: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook järgib digitaalse reklaamiliidu kehtestatud käitumispõhise veebireklaami isereguleerivaid põhimõtteid. Samuti saate USA-s Digital Advertising Alliance'i kaudu Facebookist ja teistest osalevatest ettevõtetest loobuda http://www.aboutads.info/choices/, Kanada Kanada digitaalse reklaami allianss http://youradchoices.ca/ või Euroopa interaktiivne digitaalreklaamide liit Euroopas http://www.youronlinechoices.eu/või loobuge oma mobiilseadme seadete abil. Facebooki privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks külastage Facebooki andmepoliitikat: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Linke teistele lehekülgedele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele saitidele, mida me ei kasuta. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame teil tungivalt läbi vaadata iga külastatud saidi privaatsuseeskirjad.

Me ei kontrolli ega võta endale mingit vastutust kolmandate osapoolte saitide või teenuste sisu, privaatsuseeskirjade ega tavade eest.

Laste privaatsus

Meie teenus ei käsitle 18i ("lapsed") vanemaid isikuid.

Me ei võta teadlikult 18i vanuserühmas isiklikult tuvastatavat teavet. Kui olete vanem või eestkostja ja teate, et teie lapsed on meile isikuandmeid esitanud, võtke meiega ühendust. Kui me saame teada, et oleme kogunud isiklikke andmeid lapsi ilma vanemate nõusolekuta kinnitamata, võtavad me selle teabe eemaldamiseks meie serveritest meetmeid.

Muudatused selles privaatsuspoliitikas

Võime aeg-ajalt oma privaatsuspoliitikat värskendada. Teatame teile kõigist muudatustest, avaldades sellel lehel uut privaatsuspoliitikat.

Me teavitame teid e-posti ja / või silmatorkava teate kaudu meie teenusest enne muudatuse jõustumist ja ajakohastame selle privaatsuspoliitika ülaosas olevat „jõustumiskuupäeva”.

Teile soovitatakse perioodiliselt vaadata seda privaatsuseeskirja mis tahes muudatuste kohta. Selle privaatsuseeskirja muudatused kehtivad sellel lehel postitamisel.

Võta meiega ühendust

Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust e-posti teel.